ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 27 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 1 คน)
 

              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้า เพื่อจัดจำหน่ายอาหารให้กับนักศึกษา ทุกชั้นปี อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยมีอาหารบริการจัดจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของวิทยาลัยฯดังนี้

1.ขายอาหารประเภท ตามสั่ง/ข้าวราดแกง รายการผัดไทย ลาดหน้า หอยทอด ผัดซีอิ๊ว ข้าวมันไก่  จำนวน 1 ร้าน  ราคาประมูลเริ่มต้น 60,000 บาท ต่อปี

ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายอาหารได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (ห้องธุรการ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 3231 4603 ต่อ 109 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

เปิดซองประมูลราคาในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชงโค (หน้าห้องผู้อำนวยการ) อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วันทำอาหาร เสนอคณะกรรมการชิมรสชาติ อย่างน้อย 2 รายการ วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 -11.00 น. ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ประกาศผลผู้ชนะการประมูล ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี