ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีประกาศรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55

วันที่ 1 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 97 คน)
 
          นายรณชัย วิรุฬห์รัฐ การค้าภายในจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีมีโรงสีเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต2554/55 ระยะเวลารับจำนำ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และเปิดจุดรับจำนำแล้วจำนวน 19 แห่งโดยเป็นโรงสีในพื้นที่จังหวัดราชบุรีจำนวน 12 แห่ง โรงสีในจังหวัดเปิดรับจำนำนอกพื้นที่จำนวน 4 แห่ง และโรงสีจากจังหวัดนครปฐมเปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ข้ามเขตจำนวน 3 แห่ง ดังนี้
          จุดรับจำนำในพื้นที่จังวัดราชบุรี 1. หจก. มั่นคงรุ่งเรือง อำเภอบ้านโป่ง วันที่เปิด 11 ตุลาคม 2554 2. บจก. ทรัพย์รุ่งเรือง อำเภอบ้านโป่ง วันที่เปิด 12 ตุลาคม 2554 3. โรงสีสหชัย 2 อำเภอบ้านโป่ง วันที่เปิด 12 ตุลาคม 2554 4. หจก.ศิวะมหาเทพเอนเตอร์ไพรซ์ อำเภอ บ้านโป่ง วันที่เปิด 11ตุลาคม 2554 5. หจก.โรงสีเกษตรธัญญา อำเภอปากท่อ วันที่เปิด 12 ตุลาคม 2554 6. โรงสีฐิติพรธัญญา อำเภอปากท่อ วันที่เปิด 12 ตุลาคม 2554 7. โรงสีฮั่วฮวดพานิช อำเภอปากท่อ วันที่เปิด 12 ทตุลาคม 2554 8. หจก.ราชบุรีไทยรุ่งเรือง อำเภอเมือง วันที่เปิด 12 ตุลาคม 2554 9. หจก.โรงสีณัฐวุฒิ อำเภอเมือง วันที่เปิด 13 ตุลาคม 2554 10. โรงสีกลิ่นสุคนธ์ อำเภอเมือง วันที่เปิด 11 ตุลาคม 2554 11. บจก.โรงสีไฟโชคไพสิฐ อำเภอโพธาราม วันที่เปิด 12 ตุลาคม 2554 12. บจก. ช่อไทย อำเภอโพธาราม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
           จุดรับจำนำนอกพื้นที่ในจังหวัดราชบุรี 1. ท่าข้าว ต.บ้านสิงห์ (หจก.มั่นคงรุ่งเรือง) อำเภอโพธาราม 10 พฤศจิกายน2554 2. โรงสีพลกฤษณ์รุ่งเรือง(หจก.มั่นคงรุ่งเรือง) อำเภอปากท่อ 10 พฤศจิกายน2554 3. ท่าข้าว ทรัพย์ไพศาล(หจก.มั่นคงรุ่งเรือง) อำเภอปากท่อ 29 พฤศจิกายน 2554 4. โรงสี ส.เจริญกิจ(โรงสีเกษตรธัญญา) อำเภอโพธาราม 29 พฤศจิกายน 2554
          จุดรับจำนำนอกพื้นที่ข้ามเขต 1.ท่าข้าว อบต.เตาปูน(โรงสีอุดมธัญญะ) อำเภอโพธาราม 10 พฤศจิกายน 2554 2.สหกรณ์การเกษตรปากท่อ(บจก.โรงสีข้าวเจริญพาณิชย์กำแพงแสน) จำกัด อำเภอปากท่อ 10 พฤศจิกายน 2554 3.ท่าข้าวบ่อตะคร้อ (บจก.โรงสีข้าวเจริญพาณิชย์กำแพงแสน) อำเภอปากท่อ 10พฤศจิกายน 2554//นางสาวชุติมา ก่อนกำเนิด นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี