ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรีประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 17 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

             นายวรชาติ  อำไพ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลกำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562

            ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/index.htm  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.025048400


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี