ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเที่ยวงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562”

วันที่ 18 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

           นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ เปิดเผยว่า อำเภอปากท่อได้กำหนดจัดงาน "วันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562” ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 27 เมษายน 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เผยแพร่พืชผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” การออกร้านแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ มากมาย พบกับลานตลาดชุมชน ขึ้นเขาน้อย นมัสการท้าวมหาพรหม นิทรรศการวิถีชีวิต พี่น้อง 7 ชาติพันธุ์ อาหารพื้นบ้าน เลือกซื้อมะม่วงผลและผลิตภัณฑ์มะม่วง สินค้า OTOP ของพี่น้องชาวปากท่อ การประกวดมะม่วงและพืชผัก กิจกรรมสินค้าราคาถูก ชิมหมูย่าง แข่งขันกินหมูย่าง การประกวดแอโรบิค การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประกวดชนเผ่า ประกวดธิดามะม่วงอำเภอปากท่อ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี