ข่าวประชาสัมพันธ์
พาณิชย์จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนาปลูก “ไม้ยืนต้น” เพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ

วันที่ 18 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

            นายวิฑูร  สุขพูล  พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาปลูก "ไม้ยืนต้น” เพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนที่มีความประสงค์นำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเงิน โดยมีกำหนดจัดสัมมนา ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.15 น. ณ ห้องเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี มีการบรรยายเรื่อง ปลดล็อค "ไม้ยืนต้น” ตัดได้ไม่ผิดกฎหมาย ,ประโยชน์ที่ได้จากการปลูกไม้เศรษฐกิจ ,การขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่า ,แลกเปลี่ยนมุมมองการปลูกไม้ยืนต้น


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี