ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดเรียงความในวาระครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE

วันที่ 1 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 582 คน)
 
           นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในโอกาสที่โครงการ TO BE NUMBER ONE จะมีอายุครบ 10 ปี ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2555 เพื่อให้สมาชิกและเครือข่ายทั่วประเทศ ได้ร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของโครงการ ร่วมรับรู้และเข้าถึงกิจกรรมอย่างทั่วถึงและครอบคลุมสมกับเป็นทศวรรษของโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี 2555 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กำหนดจัดการประกวดเรียงความในหัวข้อ สิ่งดีๆที่เรียกว่า TO BE NUMBER ONE หรือ ครบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE ทั้งนี้ หัวข้อที่ 1 สิ่งดีๆที่เรียกว่า TO BE NUMBER ONE มีดังนี้
         -พัฒนาโครงการฯที่มองเห็นและรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมโดยรวม
         -ความรู้สึกและสิ่งที่สัมผัสได้จากองค์ประธานโครงการฯ
         -ความรู้สึกประทับใจต่อความสำเร็จของโครงการฯ
         -ความฝันและความหวังกับโครงการฯในอนาคต
หัวข้อที่ 2 ครบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE มีดังนี้
        -ภารกิจ TO BE NUMBER ONE ที่มองเห็นตลอด 1 ปีที่ผ่านมา
        -ประโยชน์ที่เกิดจากโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านมา
        -จุดเด่น ปัจจัยความสำเร็จของโครงการที่มองเห็น
        -ก้าวต่อไปของโครงการฯที่ต้องการให้เป็น โดยเงื่อนไข 1 คน เลือกเขียน 1 หัวข้อ โดยอาจผสมผสานร่วมกัน ระหว่างกรอบเนื้อหาหัวข้อที่ 1 และ หัวข้อที่ 2 ก็ได้
        เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2555 ประกาศผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 และเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ในงานมหกรรมครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE ส่งผลงานประกวดได้ที่ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.0-2590-8410 , 0-2590-8188 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการฯ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทร 0-3232-7620 , 08-6311-2086///นายรชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี