ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 217 รายการของโรงพยาบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 19 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดของ โรงพยาบาลสวนผึ้ง จำนวน 217 รายการ รายละเอียดมีดังนี้

            กำหนดการพิจารณาดูสภาพพัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. หากผู้เข้าร่วมเสนอราคาไม่ตรวจสภาพครุภัณฑ์ ให้ถือว่ารับทราบ และจะดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา 14.00 น. ในวันเดียวกัน

            ผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0 3273 1800 – 804 ต่อ 218 หรือ 258 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.00 น.


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี