ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอโพธารามเชิญเที่ยวงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม ประจำปี 2562

วันที่ 19 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

               นายนพรัตน์  รัตนพานิช  นายอำเภอโพธาราม เปิดเผยว่า อำเภอโพธาราม กำหนดจัดงาน "ส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์วัดเขาช่องพราน หมู่ 2 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ 5 ชนเผ่า ตลอดจนส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชนและผลผลิตด้านการเกษตร ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า ประกวดหุ่นผักตบชวาผักษ์ ประกวดวาดภาพนักเรียนระดับประถมศึกษา การประกวดไก่แจ้ขันสนั่นทุ่ง ขบวนกลุ่มชาติพันธุ์ 5 ชนเผ่า/กลุ่มสตรี การแสดงหนังใหญ่วัดขนอนมรดกทางวัฒนธรรมโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยมอญ การแข่งขันส้มตำลีลา การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวเวียง "ชุดบาสโลป” การแสดงชาติพันธุ์ไทยเขมร "ชุดฟ้อนขันดอก” การประกวดร้องเพลง "คนเสียงดีโพธาราม”  โชว์ฟาดแส้ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี การประกวดคนสวยโพธาราม


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี