ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา

วันที่ 19 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

              นายอุดม  มัตสยะวนิชกูล  ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เปิดเผยว่า การจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา จำนวน 7 แห่ง ดังต่อไปนี้

            1.สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง สำนักงานตั้งอยู่ ณ กุรงเทพมหานคร มีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วราชอาณาจักร

            2.สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร สำนักงานตั้งอยู่                    ณ กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างท่อง และอุทัยธานี

            3.สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) สำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว

            4.สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) สำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด เชียงใหม่ กำแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์

            5.สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) สำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี

            6.สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล และสงขลา

            7.สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 2 (จังหวัดภูเก็ต) สำนักงานตั้งอยู่    ณ จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงาและระนอง

            สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาแต่ละแห่ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบการดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว รวมทั้งการปฏิบัติงานพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ในเขตจังหวัดที่กำหนดพื้นที่รับผิดชอบไว้


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี