ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

วันที่ 19 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

สถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ภาคเหนือปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีบางจังหวัด เช่น เชียงราย ลำปาง น่าน และแม่ฮ่องสอน ที่ยังคงประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ เนื่องจากบางพื้นที่ยังคงประสบปัญหาไฟป่า

เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน จากทั้งปัญหาหมอกควันและไฟป่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่ แม้ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ แต่เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ ดอยจระเข้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ที่เกิดไฟป่าไปแล้วกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า อาสาสมัคร ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ตลอดจนชาวบ้านและจิตอาสาฯ ได้ช่วยกันดับไฟและทำแนวกันไฟ ส่วนพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึงด้วยการเดินเท้าได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ เอเอส 350 เข้าโปรยน้ำแทน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้าง โดยในการปฏิบัติงาน นายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างระมัดระวังและรอบคอบ พร้อมทั้งฝากให้กำลังใจทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานครั้งนี้ให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว

ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือครั้งนี้ นอกจากจะมีสาเหตุจากแหล่งมลพิษจากกิจกรรมภายในประเทศแล้ว อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน จึงควรผลักดันประเด็นหมอกควันข้ามแดนเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อหาทางออกและแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในระยะยาวต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี