ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 19 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

              นายวีรัส  ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดราชบุรี www.oic.go.th/INFOcENTER20/2013 เมนูหลัก "ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ” เมนูย่อย "2.บทความเผยแพร่ความรู้” ดังนี้ 1.บทความเรื่อง ตึกสูงหลังนี้ ปลอดภัยครับ 2.บทความเรื่อง คอนโดนี้ น่าจะสร้างไม่ถูกต้อง 3.บทความเรื่อง ไปไหนมาไหน ไม่ใช่ความลับ 4.บทความเรื่อง อยากศึกษาเรื่องขยะ 5.บทความเรื่อง สำคัญแค่ไหน ถึงเปิดไม่ได้


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี