ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกันสังคมจับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิส รับชำระเงินนายจ้างด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบ e-Payment

วันที่ 23 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

              นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยได้ร่วมมือกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ด้วยบัตรเดเบิตหรือเครดิตมาสเตอร์การ์ด โดยชำระเงินสมทบพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย (ถ้ามี) จำนวนเงินที่ชำระรวมไม่เกิน 49,000 บาท ต่อรายการนายจ้างสามารถสมัครใช้บริการและทำรายการผ่านระบบ e-Service ได้ทาง Website:www.sso.go.th เลือกเมนูสถานประกอบการ Login เข้าระบบด้วย User/Password ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อส่งข้อมูลเงินสมทบพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย เลือกชำระเงินด้วย บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต มาสเตอร์การ์ด เมื่อนายจ้างส่งข้อมูลเงินสมทบและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้ทันทีที่ชำระเงินโดยเริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป หากนายจ้างมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี