ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าชำรุด

วันที่ 24 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

           สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด จำนวน 36,243 แผ่น โดยมีเงื่อนไขดังนี้

            ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาติดต่อขอดูแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด ได้ที่ ฝ่ายตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. เท่านั้น และสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.  โดยต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา มาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ขายทอดตลาด และเริ่มทำการประมูลราคา เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอบรมเล็ก ชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-737177 ต่อ11

            การประกวดราคาจะดำเนินการประมูลราคาด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของจังหวัดราชบุรี และต่อหน้าผู้สู้ราคาที่มีอยู่โดยผู้สู้ราคาต้องลงลายมือชื่อไว้ในบัญชีผู้สู้ราคา

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี