ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

วันที่ 24 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

            สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 15 รายการ 431 หน่วยนับ ตามรายละเอียดดังนี้

            ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลราคาติดต่อขอดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี โทร 0 3273 7175 ต่อ 11 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. เท่านั้น 

สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.15 น. และเริ่มทำการประมูลราคา เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี

            สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการประมูลราคาด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่น โดยผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงลายมือชื่อในบัญชีผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาดด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี