ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2562

วันที่ 3 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

               นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการจังหวัด เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้นที่จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กอปรกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1(120/2562) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้  ที่พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดพายุฤดูร้อน อาจได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง หรือมีลูกเห็บตก ตั้งแต่วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2562 พื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตก ประกอบด้วยพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

          จังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร แจ้งข่าวสาร ให้ประชาชนทราบ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน และเครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมด้านสรรพกำลัง เครื่องจักรกลสาธารณภัย รวมทั้งให้จัดชุดเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ และให้ความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง  หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ที่หมายเลขโทรสาร 0 3233 2574-5 (แฟกซ์อัตโนมัติ) สอบถามโทร 0 3233 2571-3


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี