ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินทางเลือกโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 7 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

          นางสาวจิราภรณ์  บุญมาก  ผู้จัดการโครงการ เปิดเผยว่า บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) ได้รับมอบหมายจากบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหินกอง ตั้งอยู่ที่ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินทางเลือกโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหินกอง ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

            ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินทางเลือกโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหินกอง ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จากเดิมวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00-16.30 น. เป็นวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี