ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา”

วันที่ 13 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) ได้พัฒนาระบบแอฟพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา” สำหรับเป็นช่องทองในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้างผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone และ Tablet)

            จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา” สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.th หัวข้อ "ข่าวบริการ” เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา”


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี