ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 13 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

           นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงยิมเชี่ยมราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

            จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนร่วมพิธีถวายราชสักการะ (พวงมาลา)ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกาย ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก องค์กรเอกชน/ประชาชน เสื้อผ้าไทย ชุดสุภาพ (โทนสีเหลือง) จัดพวงมาลา 1 พวง พร้อมขาตั้ง


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี