ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562

วันที่ 14 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

            นางนภสร  โศรกศรี  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จะดำเนินงานโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาด ผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัด ทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา

            จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงาน ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร และวัดอมรินทราราม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้เข้าจัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา โดยร่วมกิจกรรม ณ วัดใกล้บ้าน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี