ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

วันที่ 4 มิ.ย. 2562 )
 

           สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 5 รายการ ดังนี้

            1.เครื่องอื่นพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 20 บาท

            2.เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 20 บาท

            3.เก้าอี้บุนวมหมุนได้ มีพนักพิง มีล้อ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 50 บาท

            4.เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 30 บาท

            5.รถยนต์ ขนาด 1 ตัน (นั่งสองตอนท้ายบรรทุกธรรมดาไม่มีหลังคา,มีหลังคา) จำนวน 1 คัน ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท

            โดยกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.032211922


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี