ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 92 รายการ (3 กลุ่ม)

วันที่ 6 มิ.ย. 2562 )
 

            ศาลจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 92 รายการ (จำนวน 3 กลุ่ม) ด้วยวิธีขายทอดตลาด ณ ศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

            ผู้ประสงค์จะสู้ราคาสามารถติดต่อขอรับทราบรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ ส่วนคลัง งานพัสดุ ศาลจังหวัดราชบุรี และสามารถเข้าดูสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาดได้ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

            ผู้สู้ราคาจะต้องลงทะเบียนเข้าเสนอราคาในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. ณ ศาลจังหวัดราชบุรี และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลจังหวัดราชบุรี ส่วนคลัง งานพัสดุโทรศัพท์หมายเลข 0 3231 5719 -25 ต่อ 133 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี