ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง”

วันที่ 17 มิ.ย. 2562 )
 

          นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนากำหนดจัดมอบรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ.2562 กำหนดเป้าหมายบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลในส่วนจังหวัด ๆ ละ 1 รูป/คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล ที่มีผลงานการอุปถัมภ์หรือคุ้มครองพระพุทธศาสนา ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์ เข้ารับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง” ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

            ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง” ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งแบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลพร้อมผลงาน ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-323515


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี