ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการอบรมแกนนำขยายผลจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปี 2562

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 )
 

            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้จัดทำโครงการแกนนำขยายผลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงยิม     เนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย       การสร้างจิตสำนึกและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิทยากรจิตอาสา 904 (หลักสูตรหลักประจำ) รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ให้แก่ข้าราชการของจังหวัดราชบุรี ซึ่งในเขตอำเภอเมืองราชบุรีมีข้าราชการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม จำนวน 1,721 คน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี