ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 )
 

            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี(ศอ.ปส.จ.รบ.) กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไขขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ปฏิญาณตน นิทรรศการ ขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี