ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2562

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 )
 

             นายชยาวุธ  จันทร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2562 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ราชบุรีและสมุทรสงคราม ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดสื่อมวลชนและหน่วยงานในพื้นที่ รับทราบถึงภารกิจ ศักยภาพและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รวมทั้งเป็นการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี