ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตเชิญชวนประกวดภาพวาดเด็ก ครั้งที่ 14

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 )
 

         ว่าที่ ร.อ.อาศิส  เชยกลิ่น  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพในด้านการคิดเชิงระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลคิดสร้างสรรค์และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านจิตใจให้มีสุนทรียภาพความงามในจิตใจด้วยกิจกรรมการวาดภาพ โดยแบ่งการประกวดเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกระดับจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ และผลงานภาพวาดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ของแต่ละระดับ จะส่งเข้าประกวดต่อในงานประกวดภาพวาดเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น ส่วนผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าร่วมโครงการและถูกต้องตามกติกาจะได้รับใบเกียรติบัตร

            ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 หรือ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย เลขที่ 70 ซอยประวิทย์และเพื่อน (เทศบาลรังสรรค์เหนือ 14) ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร (เยื้องสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์) กรุงเทพ 10900 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2577 5455,0 2577 5458-9 ต่อ 212 และ 305


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี