ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 20 มิ.ย. 2562 )
 

             นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

            จังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น การแต่งกาย ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก องค์กรเอกชน/ประชาชน ชุดสุภาพ (โทนสีเหลือง) จัดพวงมาลา 1 พวง พร้อมขาตั้ง


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี