ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชมการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์

วันที่ 21 มิ.ย. 2562 )
 

             นายวิรัตน์  คำแข็งขวา หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมศิลปากร สำนักการสังคีต กำหนดจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฎศิลป์และดุริยางคศิลป์ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี การแสดงประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มีรายการแสดงดังนี้  วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนขุนยักษ์ผู้ภักดี

            ผู้สนใจเข้าชมการแสดงสามารถติดต่อซื้อบัตรเช้าชม ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี บัตรราคา 80 บาท 60 บาท 40 บาท และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ บัตรราคา 30 บาท หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 3553 5112


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี