ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการเสวนาชาติมั่นคง ประชาชนปลอดภัย มั่นใจใช้แรงงานถูกกฎหมายที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 )
 

            นายอนุสรณ์  ปานะศุทธะ  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการเสวนาชาติมั่นคง ประชาชนปลอดภัย มั่นใจใช้แรงงานถูกกฎหมาย ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและสร้างการรับรู้เข้าใจ เชื่อมั่น แก่ภาคประชาชน สามารถนำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวไปใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมสนับสนุนการบริหารแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานและแรงงานต่างด้าว จำนวน 80 คน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี