ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลจังหวัดราชบุรีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2562

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 )
 
             นายฉัตรชัย  รุจิตานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดราชบุรี ศาลแขวงราชบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ร่วมกันจัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เปิดโอกาสให้คู่ความในคดีได้เจรจาหาทางยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดราชบุรี การบรรยายหัวข้อ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฎหมายเบื้องต้น โดยนายไพศาล ไพบูลย์วัฒนกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดราชบุรี นางสาวกอบกุล ชัยเดชสุริยะ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี การไกล่เกลี่ยจำลอง โดยคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดราชบุรี ศาลแขวงราชบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี