ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน “ต้นโพธิ์” จังหวัดราชบุรี

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 )
 

            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่าได้กำหนดจัดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน "ต้นโพธิ์” จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ วัดม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล รักษาต้นไม้และการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้น


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี