ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล K YOCERA ECOSYS M4125idn ขาว-ดำ)

วันที่ 1 ก.ค. 2562 )
 

           จังหวัดราชบุรีโดยที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน ((ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล K YOCERA ECOSYS M4125idn ขาว-ดำ) สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล K YOCERA ECOSYS M4125idn ขาว-ดำ) จำนวน 2 กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิคอน ออฟฟิช ออโตเมชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 7,600 บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี