ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนพลายบัวได้ม้านิลบุกถิ่นพลายยง

วันที่ 25 ก.ค. 2562 )
 

           นายวิรัตน์ คำแข็งขวา หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมศิลปากร สำนักการสังคีต กำหนดจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์      ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนพลายบัวได้ม้านิลบุกถิ่นพลายยง นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดงโดย สมรัตน์ ทองแท้ อำนวยการแสดงโดย อเนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

ผู้สนใจเข้าชมการแสดงสามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าชม ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี บัตรราคา 80 บาท 60 บาท 40 บาท และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าชมเป็นหมู่คณะบัตรราคา 30 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 0 3553 5112, 0 3553 5116 และเฟสบุ๊ค โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี