ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)

วันที่ 14 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 
           นายพงศ์ธร ชาติพิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ แจ้งว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) ดังนี้ น้ำยาตรวจหาความดื้อยาต้านไวรัส HIV, 30 tests จำนวน 7 กล่อง
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารราคาซื้อได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dpc4.ddc.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310761-3 ในวันและเวลาราชการ///รชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี