ข่าวประชาสัมพันธ์
พมจ.ราชบุรีจัดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดราชบุรี

วันที่ 26 ก.ค. 2562 )
 

             นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว และให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันสร้างความสุขของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี