ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ความรุนแรงระดับ 3

วันที่ 1 ส.ค. 2562 )
 

           นายบุญชัย  เลิศถาวรธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด มีกำหนดการซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ความรุนแรงระดับ 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ณ โรงไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินและให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกิดความชำนาญในการปฏิบัติตามแผน ตลอดจนสร้างความมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนโดยรอบ เนื่องจากการฝึกซ้อมดังกล่าว อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อเหตุการณ์ที่สมมุติขึ้นได้ เช่น อาจมีเสียงดัง หรือเสียงรถดับเพลิงที่วิ่งผ่านชุมชน ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ อย่าได้ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ดังกล่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี