ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 1 ส.ค. 2562 )
 

           คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาค กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วม "การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา” ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเป็นผู้แทนเยาวชนไทย จำนวน 3 คน เข้าร่วม "การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562” ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nhrc.or.th ,www.mfa.go.th/asean หรือ www.rlpd.go.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี