ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลจังหวัดราชบุรีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

วันที่ 1 ส.ค. 2562 )
 

           นายฉัตรชัย  รุจิตานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศาลยุติธรรมในจังหวัดราชบุรี สำนักงานที่ดินในจังหวัดราชบุรีและทนายความในจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีระบบงานหรือกลไกการปฏิบัติงานที่บูรณาการการทำงานเพื่อเชื่อมโยงและก่อให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการอำนวยความยุติธรรมให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง 3 หน่วยงาน ดังกล่าว ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี