ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ

วันที่ 14 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 
          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ตามรายการดังนี้ 1.เครื่องขัดพื้น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องดูดฝุ่น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง 3.เครื่องดูดฝุ่น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า จำนวน 6 เครื่อง 5.เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายชนิดข้อแข็งขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 5 เครื่อง
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ที่งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง E-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 10.30 น.
          ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 107.- บาท (ค่าเอกสาร 100+ภาษี 7) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น.) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200781 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี