ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมาชิก กบข.เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562

วันที่ 1 ส.ค. 2562 )
 

          ดร.ฉัตรพงศ์  วัฒนจิภัฎฐ์  ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายบริการสมาชิก กบข. เปิดเผยว่า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีความประสงค์จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สมาชิก ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข.ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเงินส่วนบุคคล ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง เกษียณมั่นใจ ไปกับ กบข. โดยวิทยากร กบข.แนะนำวิธีการคำนวณยอดเงินที่เพียงพอ ณ วัยเกษียณ บริการต่าง ๆ ของ กบข.และตรวจสุขภาพการเงิน ,แบ่งห้องกิจกรรม ออกเป็น 2 ห้อง ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 วิทยากรบรรยาย "เพิ่มเงินออมและลงทุนอย่างไรให้ได้ตามเป้าหมาย” กิจกรรมที่ 2 วิทยากรบรรยาย "ลดรายจ่าย/ลดภาระหนี้ อย่างไรให้ได้ตามเป้าหมาย” (รับจำนวนจำกัด 30 ที่เท่านั้น)

            ขอเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู "บริการสมาชิก หัวข้อ "ปฏิทินกิจกรรม” งาน "สัมมนา กบข.เพื่อสมาชิก” หรือส่งรายชื่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมให้ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-337153


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี