ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 5 ส.ค. 2562 )
 

             นายวีรัส  ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ เมนูหลัก "ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ” เมนูย่อย "2.บทความเผยแพร่ความรู้” ดังนี้ 1.บทความเรื่อง ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อน 2.บทความเรื่อง อยากรู้ผลงานงบการเงิน 3.บทความเรื่อง เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ 4.บทความเรื่อง เขาพูดว่าอย่างไร 5.บทความเรื่อง ขอหลักฐานการกาบัตร


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี