ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมี)

วันที่ 14 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
 
           สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมี) ตามรายการ ดังนี้ 1.Deltamathrin 2% EW จำนวน 150 ลิตร 2.Deltamethrin 2% EC จำนวน 150 ลิตร
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dpc4.ddc.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310761-3 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี