ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 7 ส.ค. 2562 )
 

            นายชยาวุธ  จันทร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2562 ดังนี้

            วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง ตำบลสวนผึ้ง ,กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง

            วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอน คอสเมติด จำกัด ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง

            วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต (งานวันแม่) ณ ภาคบริการโลหิตที่ 4 จังหวัดราชบุรี

            วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบางแพ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ

            วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านคา ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา

            วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทไทยโคโคนัท จำกัด ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง

            วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง

            วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง

            วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

            วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง

            วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง

            วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด (สาขาโพธาราม 2)

            ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี  โทร.032-338300


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี