ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยร่วมปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น

วันที่ 8 ส.ค. 2562 )
 

             นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยร่วมปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น พร้อมทั้งลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th

            จังหวัดราชบุรี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยร่วมปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น พร้อมทั้งลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ข้างต้น


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี