FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

วันที่ 8 ส.ค. 2562 )
 

จังหวัดราชบุรีประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562
 
วันที่ 8 ส.ค. 62 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 62 เพื่อให้การเตรียมการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ซึ่งจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดกิจกรรมประกอบด้วย เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ อาคารโดม บริเวณโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี จากนั้นเป็นพิธีปล่อยพันธ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณท่าน้ำ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (หลังเดิม),
เวลา 11.00 น. จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 62 ณ เรือนจำกลางราชบุรี ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี
เวลา 14.00 น. จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้วยทับใต้ ม.5 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี
เวลา 15.00 น. เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี
เวลา 19.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระชัยมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
 
พร้อมกันนี้จังหวัดราชบุรีขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่พร้อมพระฉายาลักษณ์ ธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย สก (สอ-กอ) ประดับดอกไม้และกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีเหลืองตามหน่วยงานอาคาร บ้านเรือน และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ส.ค. 62 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี และขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามวันและเวลาดังกล่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี