FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 ส.ค. 2562 )
 

มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่จังหวัดราชบุรี
 
วันที่ 9 ส.ค. 62 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "3S Plus พลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้แทนสำนักงานสาธารณสุข ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จาก จังหวัดกาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคิรีขันธ์ และจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการเข้าร่วมเสวนา โอกาสนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสงเคราะห์ แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ภายใต้โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี 2562 โดยขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขแต่ละจังหวัดคัดเลือกผู้สูงอายุที่ยากไร้ตรงตามหลักเกณฑ์ ซึ่งโครงการฯนี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน เป้าหมายเพื่อมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายวัลลภ เจียรวนนท์ เป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
 
วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี