FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางราชบุรี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2562

วันที่ 12 ส.ค. 2562 )
 

ราชบุรีจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางราชบุรี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2562
 
วันนี้(12 ส.ค. 62) ที่เรือนจำกลางราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 ส.ค. 2562 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยาก และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม
โดยครั้งนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯร่วมกับจังหวัดราชบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดราชบุรี ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางราชบุรี รวม 854 คน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ต้องขังหญิงอีกเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
 
วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี