ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีจัดการประชุม CSR

วันที่ 13 ส.ค. 2562 )

ราชบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562

 วันที่ 13 ส.ค. 62 นายนันทพล วิชัยดิษฐ รองประธานคณะกรรมการ CSR. จ.ราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพิจารณาคือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับงานที่เพิ่มขึ้น การจัดงาน "CSR Running วิ่งด้วยรัก Season 2”ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 ธ.ค. 62 ณ โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้มอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  พร้อมหารือการแต่งตั้งคณะทำงานจัดงาน "CSR Running วิ่งด้วยรัก Season 2” นอกจากนั้นในที่ประชุมหารือเรื่องการช่วยเหลือ ด.ญ.สุนทรีย์ รินเอี่ยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และด.ช.สมพงษ์ รินเอี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) อาศัยอยู่กับตากับยายและขอรับความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านและสุขาที่ชำรุดทรุดโทรมซึ่งในที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นแล้วให้ทางโรงเรียนสำรวจความต้องการเบื้องต้นในการช่วยเหลือว่าต้องการอะไรบ้างทางกลุ่ม CSR จะได้ขออนุเคราะห์จากสมาชิกกลุ่มCSR เข้าช่วยเหลือร่วมกัน

นางสาวโชติการ์ หลาบมาลา     ข่าว