ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555

วันที่ 14 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 88 คน)
 
          นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะมีบางส่วนจะเดินทางด้วยรถยนต์และบางครั้งจะเกิดเหตุขัดข้องรถเสียระหว่างทางทำให้เสียเวลาการเดินทางและจราจรติดขัด รวมทั้งอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีร่วมกับศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์เบื้องต้นก่อนการเดินทางให้กับรถผู้ใช้ทั่วไป โดยให้การบริการตรวจสภาพของเครื่องยนต์ สภาพยาง ระบบเบรก ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องระหว่างการเดินทาง โดยสามารถนำรถเข้ารับบริการตรวจความพร้อมเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าบริการ ณ จุดบริการ ที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการ ฯ ดังนี้
          1) สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี
          2) สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง
          3) สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง
          4) ศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถ
          5) สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
          โดยสามารถนำรถมาตรวจความพร้อม ณ จุดบริการดังกล่าวได้ในระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2554 และสามารถเข้ารับการบริการ ณ จุดบริการเพิ่มเติม ดังนี้
          1) หน้าวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   4) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
          2) วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม     5) วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
          3) วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง   6) วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
ได้ในระหว่างวันที่ 8-28 ธันวาคม 2554 และในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2555 สามารถรับการบริการได้ที่
          1) จุดบริการบริเวณหน้าและฝั่งตรงข้ามสหกรณ์โคนมหนองโพ ถ.เพชรเกษม อ.โพธาราม
          2) บริเวณจุดบริการตำรวจทางหลวงสามแยกวังมะนาว ถ.พระราม 2 อ.ปากท่อ
          3) จุดบริการร่วมจังหวัดราชุบรี แยกวัดเขาแก่นจันทร์ ถ.เพชรเกษม อ.เมืองราชบุรี
          ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารสาธารณะและการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งการให้บริการข้อมูลและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1584 ของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะประจำจังหวัดราชบุรี ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ตลอด 24 ชั่วโมง //นายรชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี