FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีรับมอบเงินจากคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล

วันที่ 21 ส.ค. 2562 )
 

จังหวัดราชบุรีรับมอบเงินจากคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล
 
วันที่ 21 ส.ค. 62 ที่ห้องประชุมแควอ้อม ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับมอบเงินจาก พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ จำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท ซึ่งเป็นเงินจากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน "AIR FORCE RUN 2019 RUNWAY RUN” ที่กองทัพอากาศจัดขึ้น ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ด้านผู้พิการ ด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี
สำหรับเงินที่ได้รับมอบในครั้งนี้จังหวัดราชบุรีได้ส่งมอบให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี เพื่อจะได้นำไปใช้ในกิจการให้เกิดประโยชน์แก่คนพิการต่อไป
 
วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี